موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
مروری بر فصل های پایان نامه
مروری بر فصل های پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

 مروری بر فصل های پایان نامه 

 فصل اول : کلیات تحقیق، که شامل :
بیان مساله/ضرورت و اهمیت تحقیق/ اهداف/سوالات/فرضیه ها

 فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش، که شامل :
مبانی نظری / پیشینه پژوهش (مقالات و پایان نامه های مشابه، حدود20تا)

 فصل سوم : روش پژوهش 

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 

 فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات ، که شامل :
جمع بندی و نتیجه گیری، محدودیت ها، پیشنهادات آتی


مقالات مرتبط
سابمیت مقاله و چک لیست کاربردی برای انجام دقیق آن
سابمیت مقاله و چک لیست کاربردی برای انجام دقیق آن  ...
چند نکته کلیدی در مقدمه نویسی
چند نکته کلیدی در مقدمه نویسی  ...
نرم افزار Dropbox چيست؟
نرم افزار Dropbox چيست؟ ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت