موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
چگونه چکیده مقاله بنویسیم؟
چگونه چکیده مقاله بنویسیم؟

سایت موسسه دکترین

چکیده مقاله چیست؟
چکیده، خلاصه ای دقیق از مقاله یا پایان نامه است که در یک بند و در صفحه ای جداگانه، نوشته می شود. درواقع، مهم ترین بند در هر مقاله، چکیده آن است، زیرا خواننده نخست چکیده را می خواند و آنگاه تصمیم می گیرد که کل مقاله را بخواند یا نه.


اخبار مرتبط
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت