سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
نتایج منفی تحقیقات علمی ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
نتایج منفی تحقیقات علمی

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

نتایج منفی تحقیقات علمی

شکست سنگ بنای موفقیت به شمار می رود. اکثر پیشرفت های فناوری ریشه در شکست های اولیه دارند. حتی آزمایش های معتبر علمی با فرضیاتی روشن، نتایجی غیر قاطع یا منفی تولید می نمایند. با این حال جامعه پژوهشی کاملا با مواجهه با یافته های مثبت عادت کرده است. دنیل فنلی، علم پژوه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن، با بررسی بیش از 4000 مقاله در رشته ها و حوزه های مطالعاتی مختلف دریافته است که پژوهشگران تمایل شدیدی دارند تا نتایج مثبت تحقیقات خود را به چاپ برسانند. این امر ممکن است بی طرفی علمی در تحقیقات را زیر سوال برد و همچنین دانشمندان را برای چاپ این نوع نتایج تحت فشار قرار دهد. در نهایت تمایل به چاپ نتایج مثبت تحقیقات می تواند به بروز افعالی ضد اخلاقی مانند تحریف، دستکاری و جعل نتایج منجر شود.
چاپ نتایج منفی تحقیقات در مقایسه با پیامدهای آن هزینه های بیشتری دارد. هزینه چاپ مقاله در مجله، اعتبارات مالی انجام پژوهش، زمان و انرژی اختصاص داده شده برای نگارش مقاله و ... جزو هزینه های این کار محسوب می شوند. در مقابل تعداد استنادات دریافتی و میزان دیده شدن مقاله از پیامدهای این امر به شمار می روند. دیگر مانعی که باعث اجتناب پژوهشگران از چاپ نتایج منفی می شود، عدم سختگیری و دقت زیاد در داوری آنها است. وجود این سوء تفاهم میان پژوهشگران متداول محسوب می شود که گزارش نتایج مثبت باعث می گردد تا پژوهشگران شایسته تر و دارای مهارت بیشتر به نظر برسند. در واقع ارزشگذاری یافته های منفی تحقیقات باعث می شود تا پژوهشگران به کاوش در نقاط نامعلوم پژوهش ترغیب گردند.


چاپ نتایج منفی تحقیقات

یافته های تحقیقات با سه عنصر کلیدی تکرارپذیری، اصالت و ترجمه پذیری تعریف می گردند. گزارش های علمی منتشر شده در مجلات به پژوهشگران سرتاسر دنیا کمک می کنند تا فرضیات خود را بر اساس آنها بنا نمایند. بنابراین نتایج مثبت و منفی برای اعتباربخشی به فرآیند علمی پژوهش الزامی می باشند. گزارش یافته های منفی پژوهش به پژوهشگران کمک می کند تا طرح پژوهش خود را بر مبنای آن اصلاح کنند. علاوه بر این، این امر از هدررفت منابعی مانند زمان، پول و انرژی ممانعت به عمل می آورد و همچنین عوامل مخدوش کننده بالقوه ای مانند حجم نمونه، تخصیص درمان یا گزارش خطا را شناسایی می نماید.

چرا پژوهشگران در تحقیقات خود با نتایج منفی مواجه می گردند؟

پژوهشگران به سه دلیل عمده با نتایج منفی در تحقیقات خود روبرو می شوند:
1.    فرضیه اولیه نادرست بوده و بر اساس انگاره های اشتباه تولید گردیده است.
2.    پژوهش دارای خطاهای فنی مانند انتخاب طرح پژوهش نادرست، استفاده از معرف های اشتباه، به کارگیری روش های آماری نامناسب و ... بوده است.
3.    پژوهشگر نتوانسته است یافته های بدست آمده از تحقیقات به چاپ رسیده پیشین را تایید نماید.

پیامدهای عدم چاپ نتایج منفی تحقیقات علمی

نتایج منفی ناشی از دو دلیل اول موجب عدم وجود صلاحیت پژوهش برای چاپ در مجلات می گردد. معمولا هنگامی که پژوهشگران خطاهایی را در تولید فرضیات یا استفاده از ابزار و روش های نادرست شناسایی می کنند، آزمایش را فورا متوقف می کنند. بنابراین چاپ نتایج منفی تحقیقات تنها مشتمل بر یافته هایی است که نتوانسته اند نتایج تحقیقات به چاپ رسیده پیشین را تایید نمایند. علاوه بر این، چاپ این نوع نتایج زمانی دلهره آور است که در مجلات معتبر علمی منتشر گردند. چاپ نتایج منفی در مجلات معتبر علمی به دیگر پژوهشگران اجازه می دهد تا از این نتایج بهره بگیرند و با عدم سرمایه گذاری در حوزه مطالعاتی مربوطه، مانع از تاخیر در روند پیشرفت علم گردند. این نکته را می بایست مدنظر داشته باشید که اصرار بر چاپ نتایج مثبت تحقیقات احتمالا منجر به انباشت داده های جعلی در ادبیات علمی می گردد.

معیارهای چاپ نتایج منفی

هنگامی که پژوهشگران بنا دارند تا نتایج منفی تحقیقات خود را در مجلات علمی به چاپ برسانند، می بایست با احتیاط کامل این امر را انجام دهند. این یافته ها می بایست با استفاده از روش های تحلیل داده دقیق و از لحاظ آماری ثابت گردند که منفی هستند. پروتکل های آزمایشی برای حصول اطمینان از عدم وجود اشتباهات فنی باید چندباره تکرار گردند. علاوه بر این، دسترسی کامل به مواد و روش ها و داده های خام می بایست برای پژوهشگران وجود داشته باشد. مهم تر از همه، تنها نتایج منفی که بیشترین تاثیر در یافته های تحقیق را دارا هستند، می بایست به چاپ برسند. انجام تحقیق با کمک همکاران و متخصصین باعث می گردد تا متغیرهای سردرگم کننده یا دیگر غرض ورزی های موجود در طرح پژوهش، شناسایی گردند. اگر پس از تلاش های دسته جمعی جهت انجام پژوهش، نتایج منفی تایید گردیدند، احتمال پذیرش آنها در مجلات معتبر علمی نیز افزایش می یابد.
برای نگهداری از چنین نتایج منفی، ابتکارات جدیدی مانند گزارش های به ثبت رسیده به وجود آیند. این ابتکارات از این واقعیت که یافته های علمی می بایست بر اساس دقت و نه نتایج، ارزیابی گردند، پشتیبانی می کنند. پژوهشگران ابتدا نیمی از پژوهش خود که شامل فرضیه، روش تحقیق و توان آماری پیشنهادی است را ارسال می کنند. در صورت تایید، مجلات یک «پیش-پذیرش» برای مقاله صادر می کنند. این امر نشان می دهد که نتایج تحقیق می بایست فارغ از مثبت یا منفی بودن آنها منتشر گردند. 

نتایج منفی تحقیقات خود را کجا به چاپ برسانیم؟

چندین پلتفرم وجود دارند که چاپ نتایج منفی را برای پژوهشگران امکان پذیر ساخته اند. شما می توانید یافته های منفی خود را در وبسایت دانشگاه، بخش نظرات وبسایت PubMed، انجمن های آنلاین پژوهشی و پایگاه های داده رایگانی مانند Figshare، منتشر نمایید. با این حال، چاپ این نتایج پس از طی فرآیند داوری همتا در مجلات معتبر، استانداردی طلایی به شمار می رود.
مقاله ای که به توصیف نتایج منفی می پردازدۀ، تنها زمانی اعتبار دارد که در مجلات معتبر به چاپ رسیده باشد. چاپ نتایج منفی فرآیندی راضی کننده پژوهشگر نیست. با این حال، بسیار مهم است که محقق برای چاپ این نوع نتایج دست به دامان مجلات یغماگر نگردد. 
به تازگی تغییرات خوش بینانه ای در مجلات منتشر کننده نتایج منفی رخ داده است. لیست ذیل نمونه هایی از مجلات برجسته است که به چاپ نتایج منفی مبادرت می ورزند:
•    Positively Negative (PLOS One)
•    The Missing Pieces: A Collection of Negative; Null and Inconclusive Results (PLOS One)
•    The All Results Journals
•    ACS Omega (ACS Publications)
•    F1000Research
•    PeerJ
•    Journal of Negative Results in Biomedicine
•    Journal of Negative Results – Ecology and Evolutionary Biology
•    Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis
•    Journal of Pharmaceutical Negative results
شما برای چاپ نتایج منفی تحقیق خود می توانید به مجلات فوق مراجعه نمایید.
همچنین برای مشاوره در زمینه نگارش، پذیرش و چاپ مقالات خود می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.
 

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
نتایج منفی تحقیقات علمی
نتایج منفی تحقیقات علمی. شکست سنگ بنای موفقیت به شمار می رود. اکثر پیشرفت های فناوری ریشه در شکست های اولیه دارند. حت ...
دستورالعمل های طرح پژوهش
دستورالعمل های طرح پژوهش    ...
انتخاب موضوع پایان نامه
چطور برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا پایان‌نامه دکتری موضوع انتخاب کنیم؟   ...
مقالات گزارشات موردي
 مقالات گزارشات موردي  ...
انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله
انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله   ...
موضوع مناسب پایان‌نامه و مقاله
موضوع مناسب پایان‌نامه و مقاله ...
آشنایی با همایش ها و کنفرانس های علمی
آشنایی با همایش ها و کنفرانس های علمی   ...
راهکارهایی برای افزایش استناد
چگونه تعداد استنادات خود را افزایش دهیم؟   ...
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد