سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

اخبار
معرفی خدمات دانشجویی دکترین
معرفی انواع خدمات دانشجویی ما [...]
ضریب تاثیر (Impact Factor) و دیگر شاخص ها
ضریب تاثیر (Impact Factor) و دیگر شاخص های اعتبارسنجی مجلات [...]
ترتیب نام نویسندگان در مقاله
ترتیب نام نویسندگان در مقاله.
  [...]
صفحه اینستاگرام موسسه دکترین
با دنبال کردن ما در اینستاگرام، از نکات روزانه آموزشی و پژوهشی ما بهرمند شوید. [...]
تقویت رزومه داوطلبان آزمون
تقویت رزومه داوطلبان آزمون
  [...]
چکیده مقاله چیست؟
چکیده یک مقاله چه ویژگی هایی دارد؟ [...]
خدمات موسسه علمی دکترین
برای آشنایی با فعالیت های ما این مطلب را بخوانید...! [...]
پایگاه JCR چیست؟
Journal Citation Reports - JCR [...]
سایت موسسه آموزشی و پژوهشی دکترین
معرفی سایت موسسه دکترین [...]
خدمات موسسه دکترین
برای بهبود وضیعت تحصیل خود به ما مراجعه کنید. [...]
فهرست اخبار
آنچه شما برای استناد به پایان نامه دیگران نیاز دارید
آنچه شما برای استناد به پایان نامه دیگران نیاز دارید چگونه به یک پایان نامه استناد بدهیم؟؟ ...
معرفی گوگل اسکالر
معرفی گوگل اسکالر Google Scholar یک موتور جستجوی علمی تحت وب است که به راحتی قابل دسترسی است ...
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه
انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه معرفی انواع تحقیق کیفی در انجام پایان نامه ...
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله
معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله معنا و مفهوم شاخص در انجام پایان نامه و مقاله ...
نمونه گیری در انجام پایان نامه
نمونه گیری در انجام پایان نامه   آموزش نمونه گیری   ...
فرضیه های پایان نامه
فرضیه های پایان نامه آموزش فرضیه های پایان نامه   ...
آموزش انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی
انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگیآموزش انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی ...
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه
آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه آشنایی با نرم افزار ایموس (AMOS) در انجام پایان نامه   ...
© 2021